Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

william
13:32
william
13:20
6574 2429 390
Reposted fromhagis hagis viafajnychnielubie fajnychnielubie
13:07
0429 1d55 390
Reposted fromstrzepy strzepy viairmelin irmelin
13:04
william
13:00
5717 0417 390
Reposted fromNajada Najada viaLuukka Luukka
12:55
0852 51c9 390

inritus:

Paris Love, 1964. Photographed by Vladimir Lagrange. (via)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund

May 06 2017

20:19
5198 b6cd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
william
20:10
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
william
20:03
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viairmelin irmelin
william
20:03
Na czym ta intymność polega? Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś “nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin
william
19:58
Reposted fromworst-case worst-case viaLuukka Luukka

April 13 2017

william
08:42
Play fullscreen
zawsze
Reposted fromstefanson stefanson
08:30
2366 7736 390
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viafelicka felicka

March 17 2017

22:12
4612 ceb8 390
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viairmelin irmelin

March 06 2017

william
22:32
Zwykła ludzka miłość polega bowiem na tym, iż kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne.
— Jerzy Pilch
Reposted fromMissMurder MissMurder viairmelin irmelin
william
22:28
Mówisz "w życiu trzeba być kimś".
Czy odejdziesz gdy będę nikim?
— Artur Rojek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viairmelin irmelin
22:22
7132 9325 390
william
22:20
2110 fc02 390
Reposted fromrevalie revalie viamyzone myzone

February 21 2017

william
22:13
5631 4569 390
Reposted fromretaliate retaliate viakrufka krufka
william
22:11
9352 dd09 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl