Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

william
00:08
8582 804a 390
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
william
00:02

October 24 2017

william
10:44
6119 885f 390
Reposted frommyrla myrla viadisheveled disheveled

October 04 2017

william
18:13
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin

October 03 2017

18:48
It was September. In the last days when things are getting sad for no reason.
Ray Bradbury, “The Lake”, The October Country (via oceanhunters)

This.

(via areasonablydressedwoman)

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

September 22 2017

william
18:34
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viamaardhund maardhund
william
18:00
2757 312c 390
Housewife. 
Reposted fromi-ann i-ann viashakeme shakeme

September 11 2017

23:19
8221 ba42 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamyzone myzone
23:16
7268 8f17 390

Stockholm, Sweden (by mohamed)

September 09 2017

william
00:35
Reposted fromshakeme shakeme

September 07 2017

23:50
6096 cd5e 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasilence89 silence89
william
23:40
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viachoise choise
william
23:40
Reposted fromshakeme shakeme
william
23:37
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaspokodama spokodama
william
23:36

September 02 2017

12:38
9737 d5f2 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viashakeme shakeme
william
12:34
9353 b712 390
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viashakeme shakeme
william
12:13
5579 d0fa 390
Reposted frombialetulipany bialetulipany viashakeme shakeme
william
12:12
Reposted fromsilence89 silence89 viashakeme shakeme
william
10:30
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl