Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

william
20:59
william
20:59
9682 d4cb 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaLuukka Luukka
william
09:58
5872 ef07 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawdeszczubzy wdeszczubzy

May 31 2017

william
09:09
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viaLuukka Luukka

May 29 2017

17:59

May 25 2017

14:43
william
14:11
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viadesperateee desperateee
13:22
william
13:09
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaLuukka Luukka
13:07
9853 1198 390
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin

May 20 2017

william
13:32
william
13:20
6574 2429 390
Reposted fromhagis hagis viafajnychnielubie fajnychnielubie
13:07
0429 1d55 390
Reposted fromstrzepy strzepy viairmelin irmelin
13:04
william
13:00
5717 0417 390
Reposted fromNajada Najada viaLuukka Luukka
12:55
0852 51c9 390

inritus:

Paris Love, 1964. Photographed by Vladimir Lagrange. (via)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund

May 06 2017

20:19
5198 b6cd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
william
20:10
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
william
20:03
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viairmelin irmelin
william
20:03
Na czym ta intymność polega? Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś “nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl